Skip to main content
kredi personale banner

Kredi Personale: MERR KREDI DERI NË 3,000,000 LEKË

Aprovim brenda 30 min dhe afat shlyerje deri 10 Vjet.

Nuk ka arsye të presësh gjatë për të realizuar një nevojë apo dëshirë, për veten apo për familjen. Kredia personale është mjeti financiar i duhur për të bërë çdo ëndërr realitet.

Nëse je individ me të ardhura lehtësisht të verifikueshme, ti do të gjesh zgjidhje të lehtë dhe të përmirësosh jetën.

Pse të marrësh kredi personale tek ne?
 
  • Financim i plotë i investimit nga 100,000 – 3,000,000 lekë (bazuar në segmentin e klientit dhe klasifikimit të riskut).
  • Deri në 120 këste (bazuar në segmentin e klientit dhe klasifikimit të riskut) 
  • Pa nevojë për kolateral ose deklarim të qëllimit të kredisë  Apliko online, në Raiffeisen ON ose në degë   
  • Aprovim brenda 30 min për pjesën më të madhe të klientëve

Çfarë dokumentash më duhen që të aplikoj?

 

  • Kartë identiteti
  • Certifikatë familjare
  • Deklaratë të ardhurash

 

Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumenta shtesë në raste të veçanta

*Për të mësuar më shumë për kushtet dhe afatet klikoni më poshtë

Nuk je klient i Raiffeisen Bank?