Skip to main content
kredi personale banner

Kredi Personale: Deri në 3 Milionë lekë kredi

0% Komision Administrimi

Oferta financiare më e mirë në treg!

Nuk ka arsye të presësh gjatë për të realizuar një nevojë apo dëshirë, për veten apo për familjen. Kredia personale është mjeti financiar i duhur për të bërë çdo ëndërr realitet.


Nëse je individ me të ardhura lehtësisht të verifikueshme, ti do të gjesh zgjidhje të lehtë dhe të përmirësosh jetën.

Nuk je klient i Raiffeisen Bank?

Print

Pse të marrësh kredi personale tek ne?

  • Financim i plotë i investimit nga 100,000 – 3,000,000 lekë (bazuar në segmentin e klientit dhe klasifikimit të riskut).
  • 0% Komision Administrimi
  • Deri në 120 këste (bazuar në segmentin e klientit dhe klasifikimit të riskut) 
  • Pa nevojë për kolateral ose deklarim të qëllimit të kredisë  Apliko online, në Raiffeisen ON ose në degë
  • Aprovim brenda 30 min për pjesën më të madhe të klientëve
Banners Kredi personale

Çfarë dokumentash më duhen që të aplikoj?

  • Kartë identiteti
  • Certifikatë familjare
  • Deklaratë të ardhurash


Banka rezervon të drejtën të kërkojë dokumenta shtesë në raste të veçanta

*Për të mësuar më shumë për kushtet dhe afatet klikoni më poshtë


Nuk je klient i Raiffeisen Bank?